Angielski Standardowy
 
English Language Academy (ELA Malta)
9 Tower Lane (Triq it-Torri), Sliema, Malta

 

 

 

Mobile
 

 

 

 

 

Angielski Standardowy

GE20, GE30 & GE40

Wszystkie kursy składają się 20, 30 lub 40 zajęć w tygodniu. Na lekcjach główny nacisk położony jest na swobodną komunikację w języku angielskim. Dodatkowo na zajęciach popołudniowych są prowadzone konwersacje, nauka odbywa się poprzez zaangażowane dyskusje, zabawy, ćwiczenia, gry z podziałem na role i zabawy w parach, tak aby mogli Państwo nabyć umiejętności swobodnego porozumiewania się po angielsku.

 

GE 20, 30, 40 Cena
Lekcje w tygodniu  20, 30 lub 40 à 45 minut
Rozpoczęcie  w każdy poniedziałek
Maksymalna ilość uczestników 
10 - od kwietnia do października
8 - od listopada do marca
Poziom  wszystko
Godziny zajęć  09.00 - 10.30 Angielski Standardowy
11.00 - 12.30 Angielski Standardowy
13.00 - 14.30 Angielski Standardowyy (30 & 40 Lekcje)
14.45 - 16.15 Angielski Standardowy (40 Lekcje)
Długość kursu od 1 tygodni

 

GE20, GE30 Minigroup

Kurs taki sam jak GE 20 lub GE30 odbywa się tylko w sezonie letnim.

 

GE 20, 30 Minigroup Cena
Lekcje w tygodniu  20 lub 30 à 45 minut
Rozpoczęcie  w każdy poniedziałek
Maksymalna ilość uczestników 
6
Poziom  wszystko
Godziny zajęć  09.00 - 10.30 Angielski Standardowy
11.00 - 12.30 Angielski Standardowy
13.00 - 14.30 Angielski Standardowyy (30 Lekcje)
Długość kursu od 1 tygodni